Előző

2017 Január

Következő
H K Sz Cs P Szo V
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Ma


esemény

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia

A rendezvény időpontja:

2017. január 26. (csütörtök)


Az ünnepélyes eredményhirdetés időpontja:

2017. február 01. (szerda)


A részvétel feltételei:

1./ A nevezés személyi feltételei:

Az intézményi TDK konferencián történő részvételre az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, a Katasztrófavédelmi Intézet, valamint a Nemzetbiztonsági Intézet BSc, MSc, BA és MA képzésében részt vevő hallgatói, amennyiben megfelelnek a jelen felhívásban és mellékleteiben megfogalmazott valamennyi feltételnek. Továbbá pályázhatnak más felsőoktatási intézmények azon hallgatói is, akik a Nemzetbiztonsági Intézet tudományos diákkörének célkitűzéseivel megegyező tudományterülettel foglalkoznak.


2./ A nevezés tartalmi feltételei:

• a pályamunka rezüméjének benyújtása 1500-2000 leütés terjedelemben magyar és angol nyelven, a témavezetővel javított és láttamozott formában (!)

• a mellékletben található Intézményi Nevezési Lap kitöltése és benyújtása

• a kész pályamunka elkészítése és benyújtása

• nevezni olyan pályamunkával (dolgozattal, tanulmánnyal, alkotással) lehet, amely a graduális képzési idő alatt, önképzési céllal készült és még nem szerepelt más fórumon. A kari TDK-ra tehát nem nyújtható be sem olyan szemináriumi dolgozat, amely a felsőoktatási tanulmányok során kötelezően, a tantervben is előírt feladatok teljesítésének eredményeként született, sem pedig már eljárásra bocsátott, ill. megvédett szakdolgozat, diplomamunka – minthogy ezek nem tartoznak a graduális felsőoktatási önképzés fogalomkörébe.


Nevezési határidők:

- az aláírt intézményi nevezési lap benyújtásának határideje: 2016. október 24.

- a dolgozat, a magyar és angol nyelvű rezümék benyújtásának határideje: 2017. január 05.


A benyújtás módja (nyomtatott és elektronikus formában!).

1./ Személyesen: leadandók a rezümék, a intézményi nevezési lapok, valamint a dolgozatok két kinyomtatott, lefűzött formában a Nemzetbiztonsági Intézetnél, Simon László irodavezetőnél, (NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Hungária krt. 9-11., 41. épület. I. félemelet, 1581 Budapest, Pf. 15., Tel: +36-1–4329000/29-268-as mellék), vagy Osztos Orsolya oktatásszervezési referensnél (Tel: +36-1–4329000/29-412-es mellék).

2./ Elektronikus levélben az nbi@gmail.com címre