„Akit magyarnak teremtett az Úristen és

nem fogja pártját nemzetének – nem derék ember”

/Széchenyi István/

A Nemzetbiztonsági Intézet bemutatkozása

A Nemzetbiztonsági Intézet úgynevezett karközi intézet, mely felelős a nemzetbiztonsági oktatásért és képzésért. Az Intézet a Katonai Nemzetbiztonsági Tanszékben gyökerezik, mely a korábbi katonai felsőoktatási intézményen belül, a kétezres évek elején megkezdte a katonai nemzetbiztonsági szakemberek egyetemi képzését. Figyelembe véve azt a körülményt, miszerint a képzésbe mind több polgári nemzetbiztonsági szakember is bekapcsolódott, logikus lépés volt, hogy az új egyetemen intézeti keretek között, a nemzetbiztonsági közösség szervezeti kereteit leképező két (polgári és katonai) tanszék által, a megrendelők igényeinek megfelelő katonai és polgári specializációk formájában folyjék. A graduális, alap- és mesterképzés döntően levelező tagozaton zajlik, azokon a katonai és polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, illetve a titkos infomációgyűjtésre feljogosított rendvédelmi szervek azon munkatársai vehetnek részt, akik - az általános, jogszabályban rögzített feltételeken túl - rendelkeznek a beiskolázási jogkörű parancsnok ajánlásával, továbbá kockázati tényezőt fel nem táró nemzetbiztonsági ellenőrzéssel is. Minderre azért van szükség, hogy kialakíthassuk és fenntarthassuk azt a biztonságos környezetet, mely feltétele az elmélyült, tényszerű oktatásnak és kutatásnak. A képzés során törekszünk a gyakorlat és az elmélet összhangjának megteremtésére, annak érdekében, hogy képzett szakembereket és parancsnokokat adhassunk vissza megrendelőinknek, a katonai és polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknak, valamint a különleges rendőri szolgálatoknak.


Az intézet képzési ajánlata sokrétű: a katonai, polgári, terrorelhárítási  specializációjú nemzetbiztonsági alap- és mesterképzésen túl ide tartozik az úgynevezett " Egyetemi Közös Modulban" oktatott tantárgyunk online is, melynek révén az Egyetem valamennyi hallgatója megismerkedhet a nemzetbiztonság alapjaival.

Nemzetbiztonsági Felsővezetői Tanfolyamot működtetünk közösen a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal, levelező képzési formában, 1,5 év időtartamban. (Az Intézet által oktatott tárgyhoz írt jegyzetünk online is elérhető). Oktatunk ezen túlmenően a Felsővezetői Katonai Tanfolyamon (FVKT), illetve a különböző doktori iskolákon. Megalakult szakkollégiumunk és megjelent Szakmai Szemlénk első száma.

Az Intézet egyaránt élvezi az Egyetem vezetésének kitüntető figyelmét és a megrendelők, a nemzetbiztonsági szolgálatok személyi és szakmai támogatását. Az Intézet széles körű együttműködést alakított ki, illetve erre törekszik a közigazgatási és rendészeti, valamint a felsőoktatási szféra szereplőivel.

Dr. habil. Resperger István ezredes

Nemzetbiztonsági Intézet vezető

Dr. habil. Resperger István ezredes 

Nagy Bianka

Nemzetbiztonsági szakkollégium elnök

Nagy Bianka

Vezetőség

Nemzetbiztonsági Intézet irodavezető

Simon László alezredes

Szakmai vezető

Bohács Ferenc

Titkárok

Bak Pál

Szabó Regina

Referensek

Gazdasági referens

Magyar Milán

Protokoll referens

Kiss Sándor

Képzésünk alappillérei

1. Szakmai rendezvények

    • Csoportkép -3

Szakmai rendezvényeinkkel színvonalas programlehetőségeket szeretnénk kínálni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem polgárainak és oktatóinak egyaránt, valamint lehetőséget biztosítani hallgatóinknak kutatási témáik bemutatására szakmai előmenetelük, tehetségük kibontakoztatása céljából.

2. Kurzusok 

Kurzusok 1

A Nemzetbiztonsági Szakkollégium belső képzési rendszerének egyik fő pillérét képezik a kurzusok, melyek garantálják a Szakkollégiumi Charta által meghatározott szakmaiság megvalósítását. A kurzusok fő célja, hogy olyan felsőfokú elméleti tudással egészítsék ki a hallgatók egyetemi képzését, amely segíti a könnyebb eligazodást a védelmi szférában és a nemzetközi rendszerben. Fő kutatási területeinkhez igazodva a kurzusok témakörei is a nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai tanulmányokból, a stratégiai tanulmányokból, illetve a hadtudományból álló multidiszciplináris ismeretekből állnak.

3. Tréningek

Kurzusok 2

A Nemzetbiztonsági Szakkollégium belső képzési rendszerében jelentős helyet foglal el az egyéni kompetenciák tréningeken való fejlesztése.   A tréningek célja a hallgatók önismereti, társismereti, problémamegoldó, vezetői és kommunikációs képességeinek fejlesztése, amely elengedhetetlen kiegészítője a kurzusokon megszerzett elméleti tudásnak. Minden tanévet csapatépítő tréninggel kezdünk, ahol a Szakkollégium tagjai jobban megismerhetik egymást, ki honnan jött, és hogy ki merre tart. Itt megtudhatjuk a személyes kompetenciákat, a tagok kutatási területeit és érdeklődési köreit. Ezen kívül havi rendszerességgel rendezünk az igényekhez mérten fejlesztő programokat.

4. Tanulmányutak

Szakmai képzésünk fontos eleme a szemeszterenként megszervezett tanulmányi kirándulás, amely során a hallgatók megismerhetik Magyarország védelmi struktúrájának legfontosabb elemeit, történelmi helyszíneit és kulturális régióit

    • Csoportkép -2

Kutatósejtek

Ukrán válság kutatósejt

Célunk, hogy a 2014 óta Ukrajnában zajló eseményeket feldolgozzuk, értelmezzük. A „Ki? Mi? Hol? Miért? Hogyan?” kérdésekre keressük a válaszokat.

Ennek keretében foglalkozunk annak katonai, politikai, gazdasági aspektusaival, történelmi hátterével és persze a napi hírekkel a térségben.


Mentorok:

Dr. habil. Resperger István ezredes, Nemzetbiztonsági Intézet vezető

Dr. Kaiser Ferenc, Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék tanszékvezető

Dr. Forgács Balázs százados

Szalay Richárd Zoltán

Vezető:

Szalay Richárd Zoltán

Fegyveres válságok és terrorizmus (külföld) kutatósejt:

A Nemzetbiztonsági Szakkollégium legtöbb tagot számláló kutatócsoportja vagyunk. A Nemzetbiztonsági Intézet – Terrorelhárítási Tanszékével szorosan együttműködve, napjaink terrorizmusával, illetve fegyveres konfliktusaival kapcsolatos témaköreit kutatjuk.
Célunk, hogy megvizsgáljuk és megismerjük a terrorizmust, ki, mit és miért csinál?
Kutatjuk, hogy az egyes terrorszervezeteket mi motiválja, mi a céljuk a terrorcselekményekkel, ki áll a háttérben és ki támogatja őket. Vizsgáljuk, hogy a szervezetekre milyen módszerek jellemzőek, illetve a támadásokat hogyan sikerül megszervezniük, előkészíteni az adott országban.

Kutatási területek:

-  Szíriai helyzet (arab tavasz)

-  Terrortámadások Európában: Angol, Belga, Francia- és Németországi helyzet.

-  Amerikai események: az USA hogyan és mivel veszi ki a részét ebből, hogyan avatkozik be.

-  Terrorszervezetek (Iszlám Állam, Boko Haram, Al-Shabaab)
 

Mentorok:

Dr. Béres János vezérőrnagy

Dr. habil. Resperger István ezredes, Nemzetbiztonsági Intézet vezető

Dr. Kaiser Ferenc, Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék tanszékvezető

Dr. Kis-Benedek József ny. ezredes

Dr. Kasznár Attila nb. őrnagy

Vezető

B. Ferenc

Fegyveres válságok és terrorizmus (belföld) kutatósejt

A terrorizmus belföldi szegmensével foglalkozunk. A világban és azon belül főként az Európai területeken, Európai Unióban történt események, Magyarországra gyakorolt hatásait és egy esetlegesen bekövetkező esemény megelőzősét, megszakítását és felszámolásának lehetőségeit vizsgáljuk.

Tagjaink kutatási területei kitérnek a terrorcselekmények média hatásaira Magyarországon, robbantásos cselekményekre és azok fajtáira - megelőzésére, épületek védelmére, a keresztény egyház magyarországi helyzetére, valamint minden olyan területre mely Magyarország tekintetében fontos. A külföldi eseményekből kiindulva vizsgáljuk meg a reagáló képességet és felkészültségünket valamint azokat az eljárásrendeket melyek érintik a civil társadalmat, az egyházat (kegytárgyak és vallási helyek) valamint a rendvédelmi szervek munkáját és együttműködését.

Célunk, hogy a külföldön bekövetkezett események tapasztalatait kiértékelve, és elemezve azt a belföldi helyzettel összehasonlítsuk, vizsgálva reagáló képességünket hazánkban.


Mentorok:

Dr. Béres János vezérőrnagy

Dr. habil. Resperger István ezredes, Nemzetbiztonsági Intézet vezető

Dr. Kaiser Ferenc, Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék tanszékvezető

Dr. Kis-Benedek József ny. ezredes

Dr. Kasznár Attila nb. őrnagy

Szabó Lajos tű. őrnagy


Vezetők:

Hajós Márton

Dienes DánielMigrációkutató sejt

Tagjaink az Európát és Magyarországot napjainkban érintő migrációs válságot és a globális migrációt kutatják. A migrációs válságot több oldalról is meg kell vizsgálni:

-Milyen biztonsági kockázatot jelent?

-Mik a társadalmi hatásai?

-Hogyan alakítja a jövőnket?

-Milyen útvonalakon zajlik?

-Kik a menekültek, miért jönnek?

-Mik a migráció kezelésének lehetséges megoldásai?

Célunk, hogy kutatásunkkal belelássunk és megértsük a migrációt, hogy eredményeket állapítsunk meg, előrejelezzünk és folyamatosan figyeljük a mi életünket is formáló migrációt, válaszokat keresve rá.


Mentorok:
Dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes

Prof Dr. Sallai János ezredes

Görbe Attiláné Dr. Zán Krisztina r. alezredes

Hangácsi Ádám

Vezető:

Hangácsi Ádám

Kiberbiztonsági kihívások kutatósejt

A szakkollégium kiberbiztonsági incidensekkel foglalkozó csoportja ez. Tagjaik hivatásukból eredően eltérő szemléletmódjuk lehetővé teszi azt, hogy több szemszögből is meg tudják vizsgálni napjaink valós kiberfenyegetéseit (a hacktivisták általi támadásoktól kiindulva a szervezett bűnözésre utaló módszerekig) és adott esetben próbáljanak megfelelő válaszokat megfogalmazni azokra.

Célunk a minél szélesebb körű ismeretek elsajátítása, amelyben a Nemzetbiztonsági Intézet és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói mellet IT-biztonsági szakemberek is segítségünkre vannak.

Kutatási területeink állandó témái többek között:

-  Kritikus infrastruktúrák védelme

-  A social engineering veszélyei, biztonságtudatosság kialakítása

-  A kriptovaluták nyomozati aspektusai

-  Az internetes hadviselés módszerei

-  A közösségi média nemzetbiztonságra gyakorolt hatása

-  Kiberincidensek válságkezelési módszerei

Mentorok:

Prof. Dr. Kovács László ezredes

Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy

Dr. Krasznay Csaba adjunktus

Simon László alezredes

Bártfai Fanni

Vezető:

Bártfai Fanni

Gazdasági – Katonai Dimenziók Nemzetbiztonsági Vetületeit kutató sejt

A csoportban katonai és gazdasági dimenziókat elemezzük a NATO és az Oroszországi Föderáció tekintetében. A vizsgált témakörök több szemponton keresztül átívelnek. Célunk, hogy kutatásunkkal belelássunk és megértsük a gazdasági problémákat, a katonai és politika lépéseket. A téma bővítése folyamatban a szeptemberi jelentkezési időszak végéig bezárólag.

-  Valós katonai fegyverzet, felszerelés és élőerő elemzése?

-  Hol várhatók esetleges konfrontációs zónák?

-  A világ helyzetének változása gazdasági szempontból, valamint a változást befolyásoló tényezők?


Mentorok:

Dr. habil. Resperger István ezredes, Nemzetbiztonsági Intézet vezető

Dr. Kaiser Ferenc, Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék tanszékvezető

Balogh Barnabás

Vezető:
Balogh Barnabás


qr kód

 

Elérhetőségek


Nemzetbiztonsági Szakkollégium elnök: Nagy Bianka

Email cím: nemzetbiztonsagi.szakkollegium@gmail.com

Telefonszám: 06 30 660 0744

https://www.facebook.com/NemzetbiztonsagiSzakkollegium