Előzetes kreditelismertetési eljárás - polgári nemzetbiztonsági mesterképzési szak

A polgári nemzetbiztonsági mesterképzési szakra a szak képzési és kimeneti követelményeiben (KKK) meghatározott, korábbi tanulmányok birtokában lehet jelentkezni. A KKK határozza meg, hogy mely szakokon szerzett főiskolai végzettség, vagy BA, BSc fokozat birtokában lehet a mesterszakra teljes kreditérték beszámításával jelentkezni. Ezekben az esetekben előzetes kreditelismerési eljárást nem kell kérni.

Aki nem teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető oklevéllel rendelkezik, annak legkésőbb 2019. május 6-ig előzetes kreditelismerési eljárást kell kérnie, megjelölve az elismertetendő ismeretköröket. Az alábbi kérelmet legkésőbb 2019. május 6-ig kell megküldeni a kért mellékletekkel együtt a molnar.szilvia@uni-nke.hu e-mail-címre, vagy papír alapon leadni a Rendészettudományi Kar Tanulmányi Osztályán.

Előzetes kreditelismerési eljáráshoz szükséges nyomtatványok:

A sikeres jelentkezéshez a pályázónak korábbi felsőoktatási tanulmányaiból rendelkeznie kell legalább 60 kredittel a KKK-ban meghatározott ismeretkörökből.

Amennyiben csak 30 kredittel rendelkezik a pályázó, a hiányzó krediteket a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény által meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A pályázók előtanulmányait, a szerzett kreditpontok mennyiségét – a beküldött vagy bekért dokumentumok alapján – a Kreditátviteli és Validációs Bizottság értékeli és döntéséről értesíti az érintett pályázókat.

A felvételi vizsgára csak azokat hívja be az intézmény, akik a Kar által folytatott alapképzések tantervében szereplő tantárgyakra szerezhető kreditértékkel számolva, korábbi tanulmányaik alapján legalább 30 kreditponttal rendelkeznek.

validacios-kerelem_pdf.original.pdf
PDF letöltése
kreditatviteli-kerelem-mesterkepzesi-szakra-torteno-felveteli-jelentkezeshez.original.pdf
PDF letöltése
Tájékoztató - kreditelismertetés.pdf
PDF letöltése