100 év szolgálat

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott konferenciáján ünnepelte a magyar katonai hírszerző és elhárító szakma önálló fennállásának 100 éves évfordulóját.

„Az elmúlt másfél emberöltő évei tele voltak emberi és szervezeti sikerekkel, dicsőséggel, örömökkel, valamint bukásokkal, keserűséggel, sőt emberéletek elvesztésével is” – mondta ünnepi köszöntőjében Széles Ernő ny. dandártábornok a Felderítők Társasága Egyesület Polgári és Katonai Kapcsolatok Szekciójának vezetője. Azonban a konferencia címe csalóka lehet: „E két szakma az emberiség létezése óta fennáll.” A dandártábornok kifejtette, hogy a katonai hírszerzők és elhárítók végigkísérték a magyarság évezredes történelmét is, az adott kor aktuális követelményeinek megfelelve. A modern szakma az 1918-as függetlenedés során született meg, amikor létrehozták az önálló magyar katonai hírszerzést és elhárítást. Az elmúlt 100 évben számos változáson ment végbe a szervezet: a második világháború, vagy a rendszerváltás szakaszhatároló pontok voltak a hírszerzők és az elhárítók számára. Széles Ernő végül felhívta a figyelmet, hogy a konferenciával nemcsak a múlt történéseit kívánják feltárni, hanem a jelen aktualitásait és a jövő kérdéseit is bemutatják.

Dr. Béres János vezérőrnagy, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgató-helyettese felhívta a figyelmet a speciális felkészültségű szakemberek munkájára, akik a magyar nép több ezeréves történelme során hozzájárultak a nemzet békéjéhez és biztonságához. Rávilágított, hogy az elmúlt 100 évben kontinuitás jellemzi a szervezetet, melyet ma a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat képvisel. „Létszükséglet, hogy haladjunk a korral: adaptáljuk a technológiai újításokat, teljesítsük a társadalom biztonsági igényét és megerősítsük a saját szervezetünk alkalmazkodását a változó biztonsági környezethez.” – fejtette ki Béres János. „Emlékezzünk és tanuljunk. A konferencia célja, hogy a múltat méltassuk, tanuljuk meg belőle ami hasznos, jó és előremutató, hogy ezáltal sikeresen felkészülhessünk a jövő kihívásaira.”

„2018 nagy jelentőséggel bír a katonai hírszerzők és elhárítók számára” – emelte ki Dr. Tömösváry Zsigmond ny. dandártábornok, a Felderítők Társasága Egyesület elnöke. Ismertette, hogy az egyesület tagjai az elmúlt száz esztendő közel felében, a hozzájuk közel álló hivatás valamely szakterületén teljesítettek szolgálatot. A 2006-ban alapított egyesület küldetése a szakma kutatása, valamint hagyományainak ápolása. Kifejtette, hogy a konferencia során a történészek előadását követően a mai időszak aktuális történéseit fogják bemutatni: olyan jelenleg is aktív kollégák tartanak előadást, akik meghatározó szerepet játszanak a szervezet működésében. „A jelenkori hírszerzés és elhárítás vezetői vállalták, hogy összefoglalják a közelmúlt és a jelen tapasztalatait, valamint a biztonsági környezetünk folyamatos változásait figyelembe véve megkísérelnek egy prognózist feltárni hazánk biztonsága szempontjából rendkívül fontos terület várható változásait illetően.” Végül a dandártábornok ismertette, hogy az előadások kivonata meg fog jelenni a Felderítő Szemle 2018 évi 2. számában is.

A konferencia során az előadók kitértek az önálló magyar katonai hírszerzés és kémelhárítás megalakulásának történetére, a kezdetektől, a második világháborún és a rendszerváltáson át, egészen napjainkig. A hallgatóság megismerkedhetett a katonai felderítés műszaki fejlesztési tevékenységeivel és eredményeivel, az általános feladatrendszerével, valamint a megváltozott európai és magyar kihívásokkal.

 

Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes