Oklevélátadó ünnepség a Nemzetbiztonsági Intézetben

50 nemzetbiztonsági szakember vehette át a végzettségét igazoló okmányát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézetének oklevélátadó ünnepségén.

Prof. Dr. Patyi András köszöntőbeszédében kiemelte a nemzetbiztonsági szervek fontosságát. „Szerencsére hosszú évtizedek óta békében élünk, egész Európára kiterjedő háborúk nem zajlottak” – mondta az NKE rektora. Véleménye szerint a katonai nemzetbiztonságnak ettől függetlenül mindig csatasorban kell állnia, nem feltétlen csak hazánk területén. Az érme másik oldala, a civil nemzetbiztonság szerepe is felértékelődött. A rektor rávilágított, hogy mindkét terület rendkívül nagy információigénnyel dolgozik. „Döntéshozóknak, politikai és katonai vezetőknek rendkívül jól kidolgozott információs háttérrel kell rendelkezniük” – hangsúlyozta. Patyi András kifejtette, hogy ezt a feladatot látják el azok a nemzetbiztonsági szervek, amelyek állományának az NKE biztosít alap-, mester-, valamint továbbképzéseket. Ismertette, hogy az Nemzetbiztonsági Intézet sajátos szervezeti egység az egyetem égisze alatt, független karközi intézetként működik. A rektor szerint az intézet nehéz kettős feladatrendszerrel rendelkezik, mivel a felsőoktatási képzés mellett a katonai szolgálatok összetett kapcsolatrendszerét és igényeit is össze kell hangolnia. „Beiskolázni be lehet valakit, de tanulásra nem lehet kényszeríteni: az, hogy tanulnak, belső indíttatásból fakad” – fejezte ki végül Patyi András elismerését, majd köszönetet mondott a végzős hallgatóknak és az őket támogató családtagoknak, továbbá az intézet oktatóinak és kollégáinak, valamint a támogató szerveknek.

Az ünnepség során a Nemzetbiztonsági Felsővezetői Tanfolyam évfolyamvizsgát tett hallgatói, mesterképzési szinten sikeresen záróvizsgázó szakemberek, továbbá a nemzetbiztonsági alapképzési szak katonai, polgári, valamint terrorelhárítási specializációs végzősei vehették át a végzettségüket igazoló okmányukat. A kiemelkedő eredménnyel végzett hallgatók fáradtságos munkáját külön elismeréssel honorálták a szolgálati szervek.

„Önök életük egy fontos állomását teljesítették” – mondta Prof. Dr. Padányi József mk. vezérőrnagy pohárköszöntőjében a friss diplomás hallgatóknak. „Biztos vagyok benne, hogy a megszerzett tudást hasznosítani fogják a munkájuk során.” Az NKE tudományos rektorhelyettese szintén felhívta a figyelmet a Nemzetbiztonsági Intézet speciális szerepére: „az intézet lakmuszpapírja annak az integrációs erőfeszítésnek, amely az egyetem létrehozásának egyik nagyon fontos indoka volt.” Rávilágított, hogy a képzés során különböző hivatásrendeknek és kultúráknak kell együtt dolgozniuk, ez az NKE egyik alapértéke. Padányi József is sikereket kívánt a végzett hallgatóknak a jövőbeni munkásságukhoz. „Ne felejtsék el, hogy az anyaintézményük, amelyet úgy hívnak, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, visszavárja Önöket egy következő lépcsőfokra, egy következő képzésre, legyen akár mester-, doktori-, vagy felsőfokú vezetőképzés. Ezek az ajtók Önök előtt mindig nyitva állnak.”

A rendezvény ünnepi hangulatához a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Budapest Helyőrség Zenekara járult hozzá műsorával.

 

Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: oklevélátadó NBI