Oklevelet kaptak a jövő nemzetbiztonsági szakemberei

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézetének (NBI) 19 hallgatója vehette át végzettségét igazoló okiratát a Ludovika Főépület Szent László kápolnájában tartott ünnepségen, melyen a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetői is részt vettek.

„Önök, akik a diplomájukat átveszik, a tanulás és a tudás iránti vágyukat jelezték, amikor ide jelentkeztek”- fogalmazott köszöntő beszédében Resperger István ezredes. A Nemzetbiztonsági Intézet igazgatója elmondta, hogy az igazi harcos mindig három fegyvert visz magával: a békesség ragyogó kardját, a bátorság, a bölcsesség és a barátság tükrét, valamint a megvilágosodás értékes drágakövét. „Az Önök hivatásrendjében a megfelelő bátorságra az állam szolgálatában nagy szükség van, ahogy az együttműködésre is”- hangsúlyozta. Mint mondta, az intézetben végzett hallgatók megismerték az egyetemi közös modul tárgyait is, valamint betekintést nyerhettek az Európai Unió által támogatott projektekbe a kutatás és képzés területén. „Ez az intézet jó iskolapéldája annak, hogy katonák, rendvédelmi és nemzetbiztonsági szakemberek együtt tudnak dolgozni és tanulni”- fogalmazott az intézetigazgató, aki szerint a jelenkori információs társadalmakban a tudásnak meghatározó szerepe van. Resperger István ezredes köszönetét fejezte ki Padányi József mk. vezérőrnagynak, tudományos rektorhelyettesnek a Nemzetbiztonsági Intézet hosszú évek óta tartó lelkiismeretes szakmai támogatásáért, majd arra kérte a végzős hallgatókat, képezzék tovább magukat, hogy ne az utolsó diplomájuk legyen a mai. „Önök a frissen szerzett diplomájukkal is járuljanak hozzá ahhoz, hogy a szolgálatuk hírneve erősödjön, és megbízható szakembereik legyenek hazájuknak, ahogy a Szent László kápolna felirata is írja: a haza szolgálatában”- hangsúlyozta Resperger István.

A Nemzetbiztonsági Felsővezetői Tanfolyamon sikeres évfolyamvizsgát követően öt hallgató vehetett át oklevelet. A nemzetbiztonsági mesterképzési szak katonai specializációján négy, a polgári specializáción három, a terrorelhárítási specializáción pedig egy fő végzett. A nemzetbiztonsági alapképzési szak katonai specializációján négy, polgári specializációján két hallgató vehette át oklevelét. Az oklevelek átadásában Padányi József és Resperger István működött közre. A kiemelkedő eredménnyel végzett hallgatókat különdíjban részesítették. A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója ajándéktárgyat adományozott a Nemzetbiztonsági Felsővezetői tanfolyamon kiváló eredménnyel végzett Börcsök András ezredesnek és az alapképzési szak katonai specializációján kiváló eredménnyel végzett Balogh Endre törzszászlósnak. A Nemzetbiztonsági Intézet „Primus Inter Pares” különdíját, a Kossuth-forgópisztolyt Resperger István ezredes igazgató adta át a Nemzetbiztonsági Felsővezetői Tanfolyamon kiváló eredménnyel végzett Szaszák János ezredesnek.

„A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Széchenyi Díszterme méltó helyszín arra, hogy megköszönjük a hallgatóink munkáját, akik helytálltak, és megköszönjük az oktatóik munkáját, akik megosztották velük a tudást”- fogalmazott pohárköszöntőjében Padányi József vezérőrnagy. A tudományos rektorhelyettes elmondta, hogy szervezeti átalakítás miatt az NBI tanszékei a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karhoz, illetve a Rendészettudományi Karhoz, az intézet irányítása pedig közvetlen rektori felügyelet alá kerül. Véleménye szerint ezt előrelépésnek kell tekinteni, mert egy magasabb szintre kerül a hallgatók képzésének szervezése. „Ne feledkezzenek meg az itt töltött évekről, folytassák az együttműködést, és az egyetem volt hallgatóiként szolgálatuk során segítsék az itt folyó szakmai munkát”- szólt a végzettekhez Padányi József.

Az ünnepségen a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Központi Zenekara működött közre Szabó Imre őrnagy vezénylésével.

 

Szöveg: Fecser Zsuzsanna

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: oklevélátadó NBI