Közös kutatás az EJK Információs Társadalom Kutatóintézettel

Az EJK Információs Társadalom Kutatóintézet és a Nemzetbiztonsági Intézet együttműködésében közös kutatócsoport alakult a társadalom – infokommunikációs környezet – nemzetbiztonság kérdésköréhez sorolható „Globális technológiai cégek és platformok működésének (nemzet)biztonsági összefüggései” témakörben.

 A kutatás célja a biztonság számos területére hatást gyakorló, technológiai és infokommunikációs környezetben látható összetett nemzetközi folyamatok, globális infokommunikációs szereplők és a tágan értelmezett nemzetbiztonság összefüggéseinek tudományos módszerekkel történő vizsgálata.