Biztonságtudatosítás

Egyetemünk Nemzetbiztonsági Intézete összefogásával az idén kutatás indult a nemzetbiztonság területét érintő biztonságtudatosítás módszertani lehetőségeinek feltérképezésére, a kutatás részleteit nemrégiben online konferencián ismertették. Ennek fő célja a legjobb gyakorlatok azonosítása, és módszertani ajánlások megfogalmazása volt, illetve, hogy minél több szempontból bemutassa a tevékenységet, rávilágítva annak összetett jellegére. E cél elérésére az előadók között megtalálhatók voltak a hazai nemzetbiztonsági szolgálatoknál biztonságtudatosító tevékenységet végző személyek, a nemzetbiztonsági szolgálatok oktatással foglalkozó munkatársai, továbbá az ilyen típusú oktatás nehézségeit új oktatási módszereket kutató civil pszichológus és oktatási szakemberek is. Már a konferencia megnyitójából kiderült, hogy az állampolgárok biztonságtudatossága, valamint annak fejlesztése, a titkosszolgálatok tevékenysége mellett fontos eleme a többi rendvédelmi szerv és a magánbiztonsági tevékenységet végző szervezetek feladatellátásának is. A hazai nemzetbiztonsági és terrorelhárítással foglalkozó szolgálatok ezirányú tevékenységével összefüggésben megtudhattuk, hogy elsődleges cél az információ védelme. Évek óta működtetnek „Awareness” programokat, és azok feladatrendszerükhöz illesztett különböző megoldásait, különös tekintettel az információbiztonság terén jelentkező kihívásokra, a veszélyek megelőzésére az évek során elemeiben egymásra épülő megoldásokat dolgoztak ki.

A biztonságtudatosítás módszerének kiválasztása során számtalan lényegi kérdés fogalmazható meg. „Probléma” tudatosítás, vagy „megoldás” tudatosítás? Szimpla tudásátadás, vagy attitűd megváltoztatása a cél? Az érintett személyek más-más generációkhoz tartoznak, így akár egy-egy részterület kapcsán is más-más módszer/eszköz lehet hatékony. Fontos figyelembe venni továbbá, hogy az ilyen típusú ismeretátadás során a tudatosított személyben pszichés hárítás jelenhet meg. Az egyik szolgálat munkatársának előadása alapján jó tapasztalataik vannak a helyzetgyakorlatok területén.

Az előadások keretében érintett témakörök közül néhány kibővítve helyet kap az egyetem által online kiadott Nemzetbiztonsági Szemle következő számában.

 

Szöveg: Mezei József, Deák József

Illusztráció: Internet