Izgalmas műhelyvita a BM kémelhárításról

A Rendészettudományi Doktori Iskola, ebben a félévben utolsó műhelyvitája zajlott nemrégiben, amelyen Mezei József nb. alezredes sikerrel ismertette a BM III. Főcsoportfőnökségének Kémelhárító csoportfőnökségéből született disszertáció tervezetét.

A Boda József ny. nb. vezérőrnagy témavezetésével készített dolgozat, a két előbíráló, Finszter Géza ny. r. ezredes és Parádi József ny. r. ezredes egyaránt nagyon értékesnek találták a doktorandusz által készített anyagot, de javasoltak kisebb módosításokat. A hozzászólók, egyebek mellett Kerezsi Klára a Rendészettudományi Doktori Iskola korábbi vezetője, Tömösváry Zsigmond ny. nb. dandártábornok és Kiss-Benedek József ny. ezredes szintén alapos, jól szerkesztett elemzésként értékelték a dolgozatot, és apróbb pontosításokat, kiegészítéseket javasoltak.

A műhelyvita részvevői egyhangúlag úgy döntöttek, hogy újabb műhelyvita nélkül kisebb módosításokkal a disszertációtervezet nyilvános védésre alkalmas.

Szöveg: Deák József

Fotó Bodó Pál


Címkék: 2022 Műhelyvita