NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
NEMZETBIZTONSÁGI INTÉZET

Aktuális kihívások nemzetbiztonsági szemmel

„Axiomatikus igazság, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok csak a nemzetből jőve, a nemzet felhatalmazásával, a nemzettel együttműködve tudnak hatékonyan dolgozni a nemzet érdekében. A szolgálatok tevékenységének hatékonysága döntő mértékben függ attól, hogy a nemzet egyes tagjai és intézményei mennyiben ismerik és értik a szolgálatok tevékenységét, mennyiben tudnak azok céljaival azonosulni, és mennyiben készek azok munkáját a maguk egyéni eszközeivel és módján, nyíltan vagy titkosan támogatni. A nemzetbiztonsági szolgálatok eminens érdeke tehát, hogy a nemzet tagjai, intézményei értsék a szolgálatok misszióját” – hangzott el a rendezvényen.

Globalizált világunkban nemzetbiztonsági relevanciájú érdekek forognak kockán nemcsak a kül- és védelempolitika területén, de az agrárgazdaság, az ipar, az energiagazdálkodás, a közlekedés, a tudomány vagy a kultúra világában is.  Így természetes, hogy nemzetbiztonsági érdekek érvényesítésével foglalkozik az állam intézményeinek széles köre: kormányzati intézmények, akadémiai műhelyek, de még kiemelt vállalatok is. A nemzetbiztonsági szolgálatok számára nélkülözhetetlen, hogy ismerjék és értsék azt, hogy mit és milyen módon kezelnek nemzetbiztonsági érdekként a nemzet fenti polgári intézményei.

A Nemzetbiztonsági Intézetnek kiemelt célkitűzései között szerepel, hogy saját eszközeivel is hozzájáruljon eme „két világ”, a „nemzetbiztonsági” és a nemzet biztonságáért is felelősséget viselő „civil” tudományos világ szakmai párbeszédének elmélyítéséhez. E törekvések jegyében rendezték meg a NKE-n a John Lukács Társalgóban az „Aktuális kihívások nemzetbiztonsági szemmel” című szakmai tudományos rendezvényt, melyen Perczel András kémikus, az ELTE TTK tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA rendes tagja, Schőberl Márton nagykövet, a Külgazdasági és Külügyi Intézet igazgatója, valamint Dobokay Gábor nyá. altábornagy és nagykövet beszélgetett Hellebrandt László dandártábornok nagykövettel. A teltházas rendezvényen Egyetemünk hallgatói és oktatói mellett megjelentek a nemzetbiztonsági szolgálatok vezető munkatársai is.  

Szöveg: Hellebrandt László, Nagy-Tóth Nikolett Ágnes r. alezredes

Fotó: Bodó Pál