NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
NEMZETBIZTONSÁGI INTÉZET

Fókuszban a Kreativitás

Kötetlen szakmai beszélgetésen fogadták a Nemzetbiztonsági Intézet oktatói az NKE Kreatív Tanulás Osztály munkatársait, ahol ismertették a nemzetbiztonsági képzések különböző szintjein alkalmazott oktatási módszereket, sajátosságokat. A rövid tájékoztatóval, a képzések ismertetésével egybekötött oktatásmódszertani kitekintés és beszélgetés jó alkalmat teremtett a kreatív tanulás témakörének megvitatására, új irányok, lehetőségek feltárására.

A képzési terület jellemzői, a kiscsoportos, hallgatóközpontú oktatási környezet, továbbá a hagyományos oktatási megoldások továbbfejlesztése iránti nyitottság jegyében tartott szakmai program reményeink szerint tovább növeli a képzéseinkben megjeleníthető innovatív elemek és a Kreatív Tanulás Program keretében már összeállított „jó gyakorlatok” beépülését, oktatóink módszertani készletének fejlődését.