NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
NEMZETBIZTONSÁGI INTÉZET

Bővült az NKE megállapodási köre

Együttműködési megállapodás kötött a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) és a Miniszterelnöki Kabinetiroda, amelynek célja, hogy a felek egységes intézményi keretek között megteremtsék a tervezett és összehangolt közszolgálati szakemberképzés magas színvonalú, eredményes működésének feltételeit, együttműködjenek az oktatás, a kutatás és a tudományos tevékenységek területén Rendészettudományi Karon, az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon, valamint a Nemzetbiztonsági Intézetben (NBI).

Az NKE és a Miniszterelnöki Kabinetiroda a kutatómunka területén pályázatokat nyújt be olyan területek, témák kutatására, amelyek elősegítik a felek alapfeladatainak hatékonyabb teljesítését, a közösen művelhető területek fejlesztését és a képzés, valamint a tudományos tevékenység feltételeinek javítását. Az általuk szervezett és tevékenységi körüket, illetve kutatási területüket érintő tudományos konferenciákról, rendezvényekről tájékoztatást nyújtanak, illetve azokra meghívják egymást. Továbbá közösen szerveznek tudományos rendezvényeket, programokat, valamint közösen jelentetnek meg tudományos kiadványokat.

Az NBI a nemzetbiztonsági oktatás és kutatás magas színvonalú végzésével biztosítja a Szolgálatok munkatársai általános és szakmai kompetenciájának megalapozását és fejlesztését, a polgári nemzetbiztonsági alap- és mesterszak képzési feladatainak végrehajtását. A szakmai képzési igények érvényesítését a Polgári Nemzetbiztonsági Tanszék segíti.

 

Fotó: Szilágyi Dénes