NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
NEMZETBIZTONSÁGI INTÉZET

Hírszerzés, elhárítás, nemzetbiztonság, egészségügy

„Nemzetbiztonsági érdek a Magyar Köztársaság szuverenitásának biztosítása és alkotmányos rendjének védelme” – hangzott el a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényből való idézet az Aktuális kihívások nemzetbiztonsági szemmel című szakmai tudományos rendezvényen, amelyet május 9-én, immár második alkalommal tartott meg a 2022/23-as tanévben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Nemzetbiztonsági Intézete.

A rendezvénysorozat célja, hogy fórumot teremtsen a „nemzetbiztonsági” és a nemzet biztonságáért is felelősséget viselő „civil” tudományos világ képviselőinek találkozásához, a közöttük folyó párbeszédhez, és ezen keresztül együttműködésük elmélyítéséhez.

A szervezők ez alkalommal a mindannyiunk számára az „élet-halál” kérdését jelentő egészségügyet állították a középpontba. A Ludovika Szárnyépület John Lukacs Társalgójában lefolytatott beszélgetésnek Szócska Miklós, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karának dékánja, volt egészségügyért felelős államtitkár, valamint Dobokay Gábor nyá. altábornagy és nagykövet, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok többszörös volt főigazgatója volt a vendége. A rendezvényt Hellebrandt László nb. dandártábornok az NKE Nemzetbiztonsági Intézet munkatársa moderálta.

„A 1995. évi CXXV. törvény szerint nemzetbiztonsági érdek a Magyar Köztársaság szuverenitásának biztosítása és alkotmányos rendjének védelme, amelyből a téma kapcsán három pont ragadható ki a pontosság kedvéért. Az ország függetlensége és területi épsége ellen támadó szándékú törekvések felfedése; az ország, politikai, gazdasági vagy honvédelmi érdekeit sértő vagy veszélyeztető törekvések felfedése, azonosítása, elhárítása; illetve a kormányzati döntésekhez szükséges (elsősorban külföldi) információk megszerzése – hangsúlyozta köszöntőjében Hellebrandt László. Az NKE Nemzetbiztonsági Intézetének főreferense a téma jogszabályi hátterének ismertetése kapcsán elmondta: a felsorolt érdekek biztosítására hozta létre a törvény a Nemzetbiztonsági Szolgálatokat, és jogosítja fel őket speciális eszközök, módszerek alkalmazására. A nemzetbiztonság témakörében együttműködő, szakmai szervezekkel való közös munkához készült a 1163/2020. (IV. 21.) Korm. határozat, amely tizenhét pontban határozza meg Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiáját. Ebből kettőben van szó olyan témákról, amelyeket elsősorban az egészségügynek kell kezelnie. Ezek a tartós népességfogyás és a lakosság átlagéletkorának folyamatos emelkedése miatt kritikus demográfiai helyzet kialakulása; valamint a lakosság tömeges és súlyos megbetegedésének kockázatát hordozó járványos megbetegedések magyarországi megjelenése és elterjedése. 

Melyek az egészségügy legfontosabb biztonsági kérdései és miképpen támogathatják ezek kezelését a hírszerző és elhárító szolgálatok? – a jogszabályi háttér értelmében e kérdéskört járták körbe a beszélgetőpartnerek, válaszokat adva nemcsak a moderátor, hanem gyakran az egymásnak feltett, illetve a hallgatóság soraiból érkezett  kérdésekre is. A beszélgetés folyamán szó esett az egészségbiztonság szűk és tág értelmezéséről, az oltási rendszerekről és az azokkal kapcsolatos aktivizmusokról, a nemzeti egészségi állapot nemzetbiztonsági vonatkozásairól, az egészségüggyel kapcsolatos szuverén nemzeti döntések fontosságáról, illetve az ezt veszélyeztető érdekszférákról, a nemzeti egészségügyi adatvagyon megvédésének optimális feltételrendszeréről.

A Nemzetbiztonsági Intézet az ezalkalommal is nagy érdeklődéssel kísért rendezvénysorozat folytatását tervezi.   

 

Szöveg: Hellebrandt László, Páhy Anna

Fotó: Halápi Katinka