NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
NEMZETBIZTONSÁGI INTÉZET

Riport az NBSZK elnökével

Interjút készítettünk Kovács Virággal, a Nemzetbiztonsági szakkollégium elnökével annak kapcsán, hogy egy éve látja el vezetői feladatait.

Először is, miért választottad a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet (NKE) és hogyan érzed magad itt?

Az egyetemet a nagypapám tanácsára választottam. Ő is a közt szolgálta, katona, harckocsizó volt. Az egyetemi életet hamar megszoktam, a légkör pozitív, támogató. Az eltelt idő alatt kialakult egy olyan kis közösség, akikkel segítjük egymást, akikkel azonos az „elmei berendezkedésünk”.

Az egyetemen több Szakkollégium is működik, miért éppen a Nemzetbiztonságit választottad?

Úgy érzem ez is családi indíttatású. Gyermekkoromban nagypapám és édesapám számtalan olyan vicces és érdekes katonatörténetet mesélt nekem, amelyeket katona idejük alatt átéltek. Ezek a kis sztorik szórakoztatóak voltak, de egyben átsütött rajtuk a hazaszeretet is. Azt hiszem ez terelt ebbe az irányba. Az egyetem második évében éreztem úgy, hogy elérkezett az idő a csatlakozásra.

Milyen volt a felvételi és az első időszak a Szakkollégiumban?

Egy írásbeli és egy szóbeli része volt. Bizonyosan jó benyomást tehettem az akkori vezetésre, mert a Szakkollégium Igazgatója a szóbeli felvételi után megkérdezte, ha bekerülök vállalnék-e vezető tisztséget. A szakkollégium éppen abban az időszakban egy megújulási periódusában volt ennek részeként a következő Közgyűlésen több vezető pozícióra is pályázatot írtak ki. Mivel szeretem a kihívásokat, illetve középiskolás koromban én voltam a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat polgármestere és így rendelkeztem némi tapasztalattal e téren, megpályáztam az elnöki pozíciót. Sikerült, a hallgatótársaimtól én kaptam a legtöbb szavazatot, így 2023 elejétől, mint elnök segítem a szervezetet.

Gratulálok! Akkor a fő kérdésre rátérve. Milyen volt az elmúlt egy év?

Elnökként szinte az első naptól nagy felelősség nehezedett rám. Rengeteg feladat volt, amit meg kellet oldanunk. Össze kellett például állítani a Képzési programot, majd jött a Ludovika Fesztivál. Közben az újonnan felvett tagokat integrálni kellett a Szakkollégiumba, melynek részeként újra kellett gondolni a kutatósejtek rendszerét is. Folytattuk a közösség építését, kiemelten kezeltük a tagok tudományos tevékenységének elősegítését, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása is szükségessé vált. Négy fővel képviseltettük magunkat az Egyetemi Gólyatáborban, ami jól sikerült, majd az Infoesten körülbelül 40 hallgatónak mutattuk be a szakkollégiumunkat. Emellett 2023 szeptemberében lebonyolítottuk a szokásos éves tagfelvételt is. Ennek szükségességét nem csak a taglétszám további növelése, hanem az is indokolta, hogy az év során sajnos néhány tagunktól meg kellett válnunk, mivel nem vettek részt érdemben a szakkollégium életében. Összességében azt mondhatom, hogy egy nagyon zsúfolt és izgalmas év volt 2023. Elmondhatom, hogy a közösségben a személyes kapcsolatok jók, amit az is mutat, hogy a tagok már nem csak a kollégiumi ügyeket beszélik meg, hanem az egyéb problémáikat is. A csapat baráti közösséggé vált. Ezen felül a vezetőséget is összekovácsolta a sok feladat, ami szintén nagyon fontos a jövőre nézve.

Az elmondottak alapján akkor csupa pozitív dolog történt veletek ebben az egy évben?

Természetesen voltak, vannak nehézségeink is. A tagok közül néhányunknak munkahelyünk is van. Sokszor nem könnyű összeegyeztetni az egyetem, szakkollégium, munka hármast. Tovább bonyolítja a programszervezésre alkalmas időpontok megtalálását az, hogy a tagok egy része az ÁNTK, a másik fele a HHK hallgatója.

És akkor lássuk a jövőre vonatkozó terveket? Folytatod?

Az elmúlt egy évben a társaimmal visszatettük a szakkollégiumot az egyetem térképére. Ez büszkeséggel tölt el! Mindenképpen szeretném az elkezdett projekteket tovább vinni. Igaz, hogy ebben az évben végzek, de az a tervem, hogy jelentkezem az egyetem kiberbiztonsági mesterképzésére és így folytathatom az elnöki munkát. Rengeteg ötletem van. Így például szeretnénk konferenciát szervezni, tanulmánykötet összeállítani, szakmai tanulmányút keretében meglátogatni a bécsi EBESZ központot. Ezek megvalósításában nagy segítséget fog jelenteni az, hogy a jövő évtől az egyetem vezetése jelentős anyagi támogatásban részesíti a szakkollégiumokat.