NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
NEMZETBIZTONSÁGI INTÉZET

Nemzetbiztonság a hibrid fenyegetések korszakában - konferencia

Nemzetbiztonság a hibrid fenyegetések korszakában - konferencia

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézete 2024. április 09-én a Ludovika főépület Széchenyi Dísztermében széles érdeklődés mellett rendezte meg „Nemzetbiztonság a hibrid fenyegetések korszakában” című konferenciáját.

Annak ellenére, hogy a nemzetbiztonsági-, vagy közismertebb nevükön a titkosszolgálatok tevékenysége a társadalom legtöbb tagja számára kevésbé látható és érzékelhető, ezen szervezetek munkatársai folyamatosan dolgoznak az állampolgárok biztonságának -, az ország szuverenitásának megőrzése érdekében. Mint minden más területen, így itt is az eredményességhez vezető út egyik fontos eleme az ismeretek folyamatos, tudományos igényességű, a biztonság minél szélesebb körét lefedő, a közös gondolkodást is magában foglaló fejlesztése, és az így létrejövő tudás széles körű megosztása.

Az NKE Nemzetbiztonsági Intézete megalakítása óta, egyre nagyobb felelősséget és munkát vállalva egyik motorjává vált ennek, amit az is mutat, hogy jelen rendezvény előadói között az egyetem szféra tudományos képviselői mellett mind az öt magyar nemzetbiztonsági szolgálat előadóit köszönthettük.

A rendezvény vezérfonala, a hibrid fenyegetés témaköre nagyon aktuális, amelyre a környezetünkben zajló, biztonságunkat érintő események is ráirányítják a figyelmet. A problémakör, összetett, bonyolult, amit az előadások sokszínűsége is jól szemléltetett. A rendezvény két blokkból állt. A délelőtt folyamán szakértői előadásokat hallhattunk, amelyek érintették a globális világ konfliktusait és azok hatását Magyarországra, többek között az izraeli-palesztin háború nemzetbiztonsági vetületeit. Megismerhettünk olyan előremutató gondolatokat, hogy a világ változása, miképpen módosítja a titkosszolgálati szerepeket, hogyan használják a migrációt a nyomásgyakorlás eszközeként, vagy éppen milyen kihívást jelent a mesterséges intelligencia a nemzetbiztonság területén, és miért is fontos, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok innovatívak legyenek. A délután folyamán a Nemzeti Információs Központ, az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, valamint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgató helyettesei tartottak előadásokat arról, hogy aktuálisan milyen összetett kihívásokat is jelenthetnek a hibrid fenyegetések hazánk számára.

Bízhatunk abban, hogy a felvázolt új, előremutató felvetések, és azoknak a szünetekben folytatott eszmecserék keretében történő továbbgondolása olyan új ismereteket hozott létre, amelyek a résztvevők mindennapi munkájában is testet öltenek majd. Az Intézet pedig készen áll munkája folytatásra…


Címkék: Konferencia