NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
NEMZETBIZTONSÁGI INTÉZET

Közszolgálati docens a Terrorelhárítási Tanszéken

Közszolgálati docens a Terrorelhárítási Tanszéken

2024. április 25-én délután Dr. Deli Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora - a Ludovika téren található Főépület Rektori Irodájában - a Közszolgálati egyetemi docensi címet adományozta Szabó Jenő ny. r. vezérőrnagy úrnak. A szűkkörű címadományozáson Dr. Kovács Gábor dékán úr és Dr. Korim Balázs főtitkár úr is részt vett. A Terrorelhárítási Központ nevében tiszta szívből gratulálunk Tábornok úrnak és fogadja szeretettel Tanszékvezető úr alább megfogalmazott gondolatait.

 Nagy öröm és megtiszteltetés volt a TEK Tanszék számára, amikor 2023-ban Szabó Jenő vezérőrnagy úr csatlakozott tanszékünk csapatához. Ebbe az örömbe társult némi aggodalom is, hogy hogyan tudjuk Tábornok Úr rendőri karrierje során végzett kiemelkedő munkájának és vezetői tevékenységének tapasztalatait a lehető legnagyobb mértékben kiaknázni és hasznosítani mind a Tanszék, mind a Rendészettudományi Kar építésére és fejlesztésére. Szerencsére nem kellett sokat töprengenünk, mert Vezérőrnagy Úr kész elgondolásokkal érkezett, melyeket párosítani tudtunk a rendelkezésre álló lehetőségekkel. A felmerülő új ötletek, gondolatok és tervek megvalósításához pedig megpróbáltunk új utakat, lehetőségeket keresni.

Tábornok Úr hosszú éveken keresztül töltött be kulcsfontosságú pozíciókat a magyar rendvédelem szervezetében, ahol példás vezetőként vált ismertté. Számos szervezetet és szervezeti elemet irányított sikeresen. Szakmai hozzáértése, valamint a rendőri hivatás iránti szilárd elkötelezettsége lehetővé teszi, hogy ne csak a TEK Tanszék oktatási portfóliójában vegyen részt, hanem – az elmúlt közel egy év tapasztalatai alapján – a Rendészettudományi Kar számos tanszékén oktasson szervezett bűnözés elleni fellépéssel és vezetői kompetenciákkal, ismeretekkel kapcsolatos témakörökben.

Ismertsége és elismertsége a hazai rendvédelmi ágazatban megkérdőjelezhetetlen. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora által adományozott közszolgálati docensi cím és az a tény, hogy az egyetemen elsőként nyerte ezt el, egyértelmű elismerése Tábornok Úr szakmai kvalitásainak és komoly elismerés a TEK Tanszék számára is.  A TEK Tanszék oktatójaként Vezérőrnagy Úr a sok évtizedes gyakorlati tudását és tapasztalatait hasznosítva hozzájárul ahhoz, hogy a jövő rendőri vezetői a legmagasabb szakmai színvonalú képzésben részesülhessenek. Oktatási módszerei középpontjában a valós élethelyzeteken alapuló tanulás áll, ami lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy elmélyült tudást szerezzenek. Biztos vagyok abban, hogy Szabó Jenő vezérőrnagy úr tevékenysége jelentős mértékben hozzájárul mind a TEK Tanszék, mind a Rendészettudományi Kar és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási céljainak eléréséhez.

A TEK Tanszék kollégái nevében ezúton gratulálunk Tábornok Úrnak és egyúttal köszönjük, hogy jelenlétével és szakmai ismereteivel, tanácsaival segíti munkánkat, növelve a TEK Tanszék elismertségét és elfogadottságát mind az egyetem, mind a rendvédelmi tudományos berkekben. Jó munkát és további szakmai sikereket kívánunk!

A TEK Tanszék csapata nevében: Rémai Dániel mb. tanszékvezető