NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
NEMZETBIZTONSÁGI INTÉZET

A Nemzetbiztonsági Intézet bemutatkozása

A Nemzetbiztonsági Intézet úgynevezett karközi intézet, mely felelős a nemzetbiztonsági oktatásért és képzésért. Az Intézet a Katonai Nemzetbiztonsági Tanszékben gyökerezik, mely a korábbi katonai felsőoktatási intézményen belül, a kétezres évek elején megkezdte a katonai nemzetbiztonsági szakemberek egyetemi képzését. Figyelembe véve azt a körülményt, miszerint a képzésbe egyre több polgári nemzetbiztonsági szakember is bekapcsolódott, logikus lépés volt, hogy az új egyetemen intézeti keretek között, a nemzetbiztonsági közösség szervezeti kereteit leképező két (polgári és katonai) tanszék által, a megrendelők igényeinek megfelelő katonai és polgári specializációk formájában folyjék. Az alap- és mesterképzés döntően levelező tagozaton zajlik, azokon a katonai és polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, illetve a titkos információgyűjtésre feljogosított rendvédelmi szervek azon munkatársai vehetnek részt, akik - az általános, jogszabályban rögzített feltételeken túl - rendelkeznek a beiskolázási jogkörű parancsnok ajánlásával, továbbá kockázati tényezőt fel nem táró nemzetbiztonsági ellenőrzéssel is. Minderre azért van szükség, hogy kialakíthassuk és fenntarthassuk azt a biztonságos környezetet, mely feltétele az elmélyült, tényszerű oktatásnak és kutatásnak. A képzés során törekszünk a gyakorlat és az elmélet összhangjának megteremtésére, annak érdekében, hogy képzett szakembereket és parancsnokokat adhassunk vissza megrendelőinknek, a katonai és polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknak, valamint a különleges rendőri szolgálatoknak.

Az intézet képzési ajánlata sokrétű: a nemzetbiztonsági alap- és mesterképzésen (katonai nemzetbiztonsági specializáció), illetve a polgári nemzetbiztonsági alap-és mesterképzésen (humán felderítő, technikai felderítő, terrorelhárítási specializáció) túl ide tartozik az úgynevezett " Egyetemi Közös Modulban" oktatott tantárgyunk – jegyzete online is elérhető –, melynek révén az Egyetem valamennyi hallgatója megismerkedhet a nemzetbiztonság alapjaival.

Nemzetbiztonsági Felsővezetői Tanfolyamot működtetünk közösen a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal, levelező képzési formában, másfél éves időtartamban (az Intézet által oktatott tárgyhoz írt jegyzetünk online is elérhető). Oktatunk ezen túlmenően a Felsővezetői Katonai Tanfolyamon (FVKT), illetve a különböző doktori iskolákon. A Nemzetbiztonsági Szakkollégiumunk és a 2013 óta megjelenő Nemzetbiztonsági Szemlénk aktívan járul hozzá a nemzetbiztonság elméletének tudományos értékű kutatásainkhoz.

Az Intézet egyaránt élvezi az Egyetem vezetésének kitüntető figyelmét és a megrendelők, a nemzetbiztonsági szolgálatok személyi és szakmai támogatását. Az Intézet széles körű együttműködést alakított ki, illetve erre törekszik a közigazgatási és rendészeti, valamint a felsőoktatási szféra szereplőivel.