NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
NEMZETBIZTONSÁGI INTÉZET

Az Intézet feladatai

  • Oktatási feladatok: az Intézet oktatási feladatait az egyetemi szintű alapképzés (BSc) valamint a mesterképzés (MSc) és a doktori (PhD) képzésben történő részvétellel nappali és levelező tagozatokon valósítja meg. A megrendelők igényeinek és az egyetem vállalásainak megfelelően a tanszékeken keresztül bekapcsolódik a különböző átképző- és továbbképző kurzusok, tanfolyamok oktatási feladataiba is. Az egyetem céljainak és igényeinek megfelelően bővíti tantárgyi kínálatát az egyes szakok BSc, MSc és PhD és felsővezetői (vezérkari) képzéséhez igazodva, azok felkérése alapján.
     
  • Kutatási feladatok: az Intézet az Egyetem tudományos terveivel összhangban, azok kialakításához hozzájárulva végzi kutatási feladatait. A tudományos kutatások eredményeit egyetemi jegyzetek, más tansegédletek, tankönyvek, monográfiák, illetve egyéb publikációk (különösen: folyóiratcikkek) formájában teszi közzé.