Tanszék munkatársai

Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék

Sor-szám

    Név

Rendfokozat

Oktatói cím

Kutatási terület

Fogadóóra időpontja
(heti 1 X 2 óra)

Belső tel.szám

E-mail cím

1.

Dr. habil. Resperger István

ezredes

egyetemi docens

aszimmetrikus, hibrid hadviselés, terrorizmus, válságkezelés

szerda 14-16 óráig

29-220

resperger.istvan@uni-nke.hu

2.

Dr. Vida Csaba 

alezredes

egyetemi adjunktus 

nemzetbiztonság elmélete, elemző-értékelő munka, biztonság-elméletek, Szlovákia

péntek 14-16 óráig

vida.csaba@uni-nke.hu 

3.

Dr. Kenedli Tamás

ezredes 

egyetemi tanársegéd 

operatív-és stratégiai elemzés-értékelés és tervezés,

rendvédelmi és titkosszolgálati elemző-értékelő tevékenység hazánkban és az Európai Unió országaiban

szerda 14-16 óráig

-

kenedli.tamas@uni-nke.hu

4.

Dr. Kaiser Ferenc

-

egyetemi docens

új típusú biztonsági kihívások, tengeri hadviselés és hadelmélet

hétfő 13-15 óráig

29 485

kaiser.ferenc@uni-nke.hu 

5.

Dr. Fürjes János

alezredes 

egyetemi tanársegéd 

SIGINT, Technikai adatszerzés 

szerda 12-14 óráig

 -

 -

6.

Prof. Dr. Gál István László 

-

egyetemi tanár

gazdaságbiztonság,

pénzmosás elleni küzdelem,

terrorizmus 

szerda 17-18 óráig 

 -

7.

Dr. Magyar Sándor 

ezredes 

egyetemi adjunktus 

szerda 17-18 óráig 

 -

8.

Szabó Károly  

ezredes 

egyetemi tanársegéd 

 elhárítás, katonai elhárítás, titkos információgyűjtés elmélete és gyakorlata, nemzetbiztonsági védelem és ellenőrzés, katonai elhárítás története

szerda 17-18 óráig