Tanszék munkatársai

Polgári Nemzetbiztonsági Tanszék

Sor-
szám

Név

Rendfokozat

Oktatói cím

Kutatási terület

Fogadóóra időpontja
(heti 1 X 2 óra)

Belső tel.szám

E-mail cím

1.

Dr. habil. Boda József

nyá. nb. vezérőrnagy dékán, habilitált egyetemi docens katonai és bűnügyi felderítés, had- és rendvédelem történet rendvédelmi békefenntartás és polgári válságkezelés, nemzetközi rendvédelmi oktatás vezetőképzés, rendészeti jövőkutatás szerda 14-16 óráig 29-134 boda.jozsef@uni-nke.hu

2.

Dr. Dobák Imre

-

tanszékvezető

egyetemi docens

nemzetbiztonság általános elméleti kérdései, biztonságföldrajz, titkos információgyűjtés,

titkosszolgálatok szakma- és képzéstörténete,

szerda 14-16 óráig

 29-134

dobak.imre@uni-nke.hu

3.

 Dr. Csányi Csaba

 -

 egyetemi adjunktus

 tanúvédelem és szervezett bűnözés, terrorizmus elleni küzdelem és az emberi jogok

 péntek 11-13

 29-107

 csanyi.csaba@uni-nke.hu

4.

Dr. Regényi Kund

nb. ezredes

egyetemi adjunktus

titkosszolgálatok története, elhárítás, ÉET, OSINT, HUMINT

péntek 13 – 15

 -

regenyi.kund@uni-nke.hu

5.

 Dr. jur. Deák József

 r. alezredes

 egyetemi tanársegéd

 hadtudomány, biztonságpolitika, rendészettudomány

 hétfő 14-16 óráig

 29-106

 deak.jozsef@uni-nke.hu

6.

 Drusza Tamás

c. nb. százados 

 egyetemi tanársegéd

rendészeti vezetés, humán tényező szerepe a rendészet területén

 szerda 10-12

 29-107

 drusza.tamas@uni-nke.hu