NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
NEMZETBIZTONSÁGI INTÉZET

A Terrorelhárítási Tanszék küldetése

A Terrorelhárítási Tanszék küldetésnyilatkozata

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karon belül - 2015. január 1-je óta önálló tanszékként működő - Terrorelhárítási Tanszék (a továbbiakban: TEK Tanszék) a minőségi felsőoktatás és kutatás érdekeit szolgálja, azon értékeket helyezi előtérbe.

A TEK Tanszék célja és küldetése:

 • az alap- és a mesterképzés keretében a modern terrorelhárítás speciális ismeretanyagának átadása a hallgatók számára;
 • olyan korszerű és komplex tudással rendelkező szakemberek képzése, akik megismerve a terrorizmus elhárításának elméleti és gyakorlati színtereit, azokat eredményesen és progresszíven alkalmazzák a munkavégzésük során;
 • a hallgatóközpontú oktatás keretében kritikus és kreatív gondolkodásra ösztönözni az oktatásban részt vevő szakembereket annak érdekében, hogy szolgálati feladataik ellátása során képesek legyenek a terrorizmus jövőbeni kihívásaira még hatékonyabban reagálni;
 • a modern, élményalapú oktatás keretében az új típusú pedagógiai módszerek alkalmazása és az oktatás gyakorlati pilléreinek erősítése;
 • tehetséggondozás keretében növelni a produktív és magasan kvalifikált oktatók / kutatók arányát, vonzó perspektívát és környezetet teremtve számukra;
 • közös szakmai értékeken nyugvó és előremutató szakmai kapcsolatot kialakítani hazai és külföldi egyetemekkel, kutatóintézetekkel;
 • a terrorizmussal és terrorelhárítással kapcsolatos hazai kutatások támogatása;
 • a terrorizmussal és terrorelhárítással kapcsolatos közérdekű ismeretek széleskörű átadása;
 • együttműködés az oktatás és a kutatás területén a hazai és nemzetközi egyetemi szervezeti elemekkel, illetve kutatóintézetekkel;
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és különösen a Rendészettudományi Kar értékeinek elfogadása, a közös célok támogatása és integráció a rendvédelmi felsőoktatási struktúrába;
 • a mindenki számára elérhető tudományos érvényesülés támogatása.

 

Budapest, 2023.05.01.