A tanszék munkatársai

Terrorelhárítási Tanszék

Név

Rendf.

Oktatói cím

Kutatási terület

Fogadóóra időpontja
(heti 1 X 2 óra)

Belső tel.szám

E-mail cím

Dr. Hankiss Ágnes - címzetes egyetemi docens, mb. tanszékvezető

A terrorizmus globális jelenségei, terrorista hálózatok, HUMINT, lélektani hadviselés, kommunista állambiztonság

hétfő 14-16 óráig 29-276 hankiss.agnes@uni-nke.hu
Dr. Laufer Balázs nb. alezredes tanársegéd

A migráció nemzetbiztonsági kockázatai, nemzetbiztonság általános elmélete, elhárítási ismeretek, elhárítási tevékenység elemző-értékelő támogatása, kormányzati tájékoztató munka a titkosszolgálatoknál

hétfő 8-10 óráig 29-293 laufer.balazs@uni-nke.hu
Dr. Zalai-Göbölös Noémi c. nb. őrnagy tanársegéd

Kommunikáció elmélet és gyakorlat, kompetencia alapú kiválasztás, szervezetfejlesztés, nemzetbiztonság, terrorizmus

péntek 12-14 óráig 29-293 zalai.gobolos.noemi@uni-nke.hu

Dr. Bács Zoltán György

-

szakoktató

Nemzetközi kapcsolatok, hírszerzés, értékelés, protokoll

csütörtök 15-17 óráig

29-301

bacs.zoltan.gyorgy@uni-nke.hu

Jasenszky Nándor - szakoktató Szervezett bűnözés és terrorizmus, biztonságvédelem, magánbiztonság, nagykockázatú akciók végrehajtása kedd 14-16 óráig 29-315 jasenszky.nandor@uni-nke.hu