NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
NEMZETBIZTONSÁGI INTÉZET

Javasolt TDK témakörök

Témavezető:  Kutatási téma munkacíme:
Prof. Dr. Gál István László A titokvédelem nemzetbiztonsági kihívási a XXI. században.
Dr. Forgács Balázs Aszimmetria és irregularitás napjaink hadviselésében.
Dr. habil Dobák Imre A kibertérben folytatott nyílt információgyűjtés (OSINT) korlátainak vizsgálata.
Dr. habil Dobák Imre Az interneten elérhető nyílt adatok elemzési technikái a biztonság szolgálatában.
Dr. Regényi Kund, Drusza Tamás Az Oszmán Birodalommal szembeni hírszerzés, különös tekintettel az 1526-os mohácsi csatára.
Dr. habil Dobák Imre A pszichológiai manipuláció jelentősége a kibertérben.
Mezei József A Gehlen-szervezet magyarországi tevékenysége.
Mezei József Biztonságtudatosítás a nemzetbiztonság területén.
Drusza Tamás A nemzetbiztonság pszichológiai jellegű kérdései.
Drusza Tamás A nemzetbiztonság jövője.
Drusza Tamás A gazdaság nemzetbiztonsági kérdései.
Drusza Tamás A nemzetbiztonság társadalmi, szociológiai, vezetéstudományi kérdései.
Dr. Bács Zoltán György A terrorizmus útkeresése.
Dr. Bács Zoltán György A radikalizálódásra ható tényezők Európában.
Dr. Bács Zoltán György Elemzés-értékelés módszerei. Új lehetőségek.
Prof. Dr. Kis-Benedek József A nemzetbiztonság területén jelentkező új típusú kihívások.
Prof. Dr. Kis-Benedek József Az Európai Unió országainak nemzetbiztonsági szolgálatai előtt álló regionális kihívások.
Prof. Dr. Kis-Benedek József Korszerű technikai eszközök alkalmazása a nemzetbiztonsági munka során.
Dr. Bányász Péter Kiberfenyegetettségek
Dr. Kovács Tamás Elhárítás kérdései, célszemélyek, célcsoportok 1867 és 1945 között.
Dr. Kovács Tamás

Magyar és német biztonsági szervek együttműködése 1914 és 1945 között.

Dr. Kovács Tamás

A magyar kémelhárító és hírszerző szervek ki- és átalakulása, szervezeti félépítésének kérdései 1867 és 1990 között.

Dr. Kovács Tamás A kémelhárítás kérdései az I. világháború alatt.
Dr. Kovács Tamás

A kémelhárítás kérdései az II. világháború alatt.

Dr. Kovács Tamás Biztonsági kihívások történeti gyökerei a Közel-Keleten.
Dr. Regényi Kund Egyes kérdések a hazai titkosszolgálatok történetéből.
Dr. Regényi Kund Esettanulmányok hazai/külföldi titkosszolgálatok történetéből.
Dr. Csányi Csaba A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok feladatrendszerének összehasonlítása.
Dr. Csányi Csaba XX. – XXI. századi magyar jogtörténeti fejlődés: a titkos információgyűjtés vs. titkos adatszerzés.
Dr. Csányi Csaba

XX. – XXI. századi magyar jogtörténeti fejlődés: a nemzetbiztonság szabályozása szempontjából.

Prof. Dr. habil Resperger István Az aszimmetrikus és hibrid hadviselés
Prof. Dr. habil Resperger István Az új típusú  terrorizmus
Prof. Dr. habil Resperger István A fegyveres válságok és konfliktusok

A munkacímre kattintva rövid tájékoztató olvasható a kutatási témáról.