NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
NEMZETBIZTONSÁGI INTÉZET

Küldetés

„Akit magyarnak teremtett az Úristen és 
nem fogja pártját nemzetének – nem derék ember”
/Széchenyi István/

Nemzetbiztonsági Szakkollégium

BIZTONSÁG, VÉDELEM, NEMZETBIZTONSÁGI TUDATOSSÁG

A Nemzetbiztonsági Szakkollégium egy 2013-ban létrejött tehetséggondozó szervezet, amely a hallgatói közösségből, jelentős egyetemi, különösen a Nemzetbiztonsági Intézet szakmai támogatásával valósult meg. A szervezet foglalkozási területe magába ötvözi a védelmi szektor széles szegmensét, s a haza nemzetbiztonsági tudatosságához köthetően kiterjedt érdeklődési körrel rendelkezik. Fő kutatási irányát a nemzetbiztonsági és a stratégiai tanulmányokból, illetve a hadtudományból álló multidiszciplináris ismeretek képezik. Ezen ismeretek elsajátításával a szakkollégium tagjai olyan specializált tudásra tesznek szert, amellyel a jövőben nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni a védelmi szférában és az állami közszolgálatban. A szakkollégiumi képzésben egy olyan problémaközpontú, gyakorlatorientált és globálisan gondolkodó szemléletet igyekszünk kialakítani, amely a későbbiekben a gyakorlatban kamatoztatható.

A szervezet céljai között szerepel azoknak tehetséges hallgatóknak a szakmai támogatása és segítése, akik a téma iránti érdeklődés révén magasan képzett munkaerőt fognak jelenteni a jövő számára, és a haza érdekeit tartják szem előtt. Minőségi oktatással, valamint a múltat ismerő és a jövőért tenni akaró tehetséges szakértők és értelmiségi fiatalok szakmai közösséggé kovácsolásával, tevékenységével igyekszik hozzájárulni a Jó állam koncepció valóra váltásához. Törekszünk a védelmi szféra hivatásrendjeinek elismertségét és megbecsülését növelni a társadalom megítélése szempontjából, valamint elősegíteni a közszolgálati hivatásrendek együttműködését. A szakkollégium a folyamatos szakmai és a kutatási munkák mellett az egyéni és közösségi képességek fejlesztése révén nagymértékben hozzá kíván járulni tagjainak szakmai fejlődéséhez; előmeneteléhez, tehetségének kibontakoztatásához. Célunk felkészíteni a hallgatókat a tudományos munkára, és kialakítani bennük azokat a képességeket, melyek elengedhetetlenek a világot kellően ismerő, szakmailag hozzáértő, értelmiségi szakértők képzéséhez.

Küldetésünk, hogy a Nemzetbiztonsági Szakkollégium a nemzetbiztonsági szakterület egyik meghatározó elméleti és gyakorlati műhelyévé, valamint a szakkollégiumok elismert és magas színvonalon működő tagjává váljon. Hisszük, hogy az összetartó közösség, a magas színvonalú szakmai munka és a jövőért elkötelezett szemléletmód új irányokba tereli a közszolgálati hivatásrendek harmonizációját.