NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
NEMZETBIZTONSÁGI INTÉZET

Szakkollégiumi tanulmánykötet 2022

Tisztelt Olvasó Közönség!

A Nemzetbiztonsági Szakkollégium életében a 2013-as megalakulása óta rengeteg változás ment végbe, de ezek nem akadályozták meg abban, hogy mindig a legmagasabb minőséget képviselje, legyen szó akár tudományos előadásokról vagy elemzésekről. Jelenlegi tanulmánykötetünk is ezt a hagyományt követi: hallgatóink a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatói és oktatói mentorálása mellett mutatják be legújabb kutatásukat, elméleteiket, gyakorlati tapasztalataikat. Az itt olvasható művek a szakkollégistáink által tartott konferenciaelőadások, versenyek, pályázatok, önálló kutatások végtermékei, amelyek ismét bizonyítékai annak, hogy a szakkollégiumi tehetséggondozásra a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiemelt figyelmet fordít, és eredményekben gazdag a tagok élete.

A nemzetbiztonság határai is kitolódnak, átalakulnak, folyamatosan változnak - amik milyenségét és ismérveit a kutatóknak is egyre gyorsabban kell lejegyezniük, elemezniük, szintetizálniuk. Az interdiszciplinaritás, valamint a szakkollégium széles kutatási köre megjelent már az első két tanulmánykötetben, de a mostaniban különösen érvényes: rendkívül sok helyen összefonódnak a biztonságpolitika, a jog, a politológia, a nemzetközi kapcsolatok, a hadtudomány, a műszaki tudományok tanai.

Egyértelmű és megkerülhetetlen priorizált kutatási terület a digitalizáció és a nemzetbiz tonság kapcsolata lett. Foglalkoztunk már a minősített adatok informatikai védelmén át, a távirányítású fegyverek elterjedésén keresztül a terroristák internetes propagandájáig szinte mindennel, ahol a digitalizáció kulcsszerepet játszik. Nincs ez most sem másképp, sőt, a tanulmánykötetben található kutatások már mindegyike szorosan kapcsolódik ehhez a témakörhöz. Központi témáink a digitális kor okozta veszélyek és az ezek ellen való védekezés, nem csupán állami, hanem állampolgári szinten is. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy nem olyan korszakában élünk történelmünknek, amikor a legtöbb konfliktust a csatatereken vagy lövészárkokban vívják, ám az információs társadalom generálta hálózati összekapcsolódások révén az ártó hatások is könnyebben elérnek minden szintre. A hibrid hadviselés érzékelteti hatását mindennapjainkban: állami és nem állami, katonai és nem katonai szereplők vívják ádáz küzdelmüket, anélkül, hogy háborús szintre eszkalálnák az összeütközéseket.

Ennek fő terepe a kommunikációs tér, ahol manapság szinte mindenki elérhető valamilyen formában, legyen szó akár a televízióról, internetről, mobiltelefonokról. Nem csak a nemzet közi jog alapvető szereplői, azaz az államok vívják meg csatáikat legtöbbször fedetten a virtuális térben, hanem bekapcsolódnak nem kormányzati szervezetek, terroristák, bűnözők stb.

Az ő célpontjaik már nem csak a kiemelt intézmények vagy személyek: gyakorlatilag senki sincs biztonságban ármánykodásuktól, ezért rendkívül fontos, hogy a biztonságtudatosságot a lehető legszélesebb körben biztosítsuk és felhívjuk a figyelmet az új típusú veszélyekre, kihívásokra. Ilyenforma utat jár be az aktuális tanulmánykötet, hiszen a mindenki számára lényeges biztonságos jelszókezelés és jelszóválasztástól kezdve a közösségi média álhírein és az internetes fenyegetéseken át, Észtország információs rendszerének megbénításáig széles kört lefed a tanulmányok sora. Mint ebből a pár példából is érzékelhető, a fenyegetések bárkit, bármit és bárhol elérnek.

Sáfrán József

tanulmanykotet_2022.pdf
PDF letöltése