Interdiszciplináris kutatósejt

A kutatósejt vezetője:

- Sáfrán József (NKE - Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tanszék)

Mentorok:

 

A kutatósejt 2019-ben azzal a céllal jött létre, hogy a tanulmányaik magasabb szintjeit (doktori képzés) és szakmai pályafutásokat már megkezdő szakkollégisták műhelyévé váljon. A kutatósejt tagjai mentori tevékenységeket is ellátnak a szakkollégiumon belül belső kurzusainkon tartott előadásaikkal. Tudományos munkájukat a nemzetbiztonsághoz és biztonságpolitikához kapcsolódó területek széles spektruma jellemzi, mely napjaink nemzetközi tudományos irányát is nagyban áthatja. Ez a fajta multi- és interdiszciplináris szemlélet segíti őket mind szakmai, mind tudományos kötelezettségeik teljesítésében. A szakkollégiumi keretek számukra főleg tudományos, konferencia részvételi és publikálási lehetőségeket biztosít..

Kutatási területek:

1. Nemzetbiztonság;

2. Biztonságpolitika;

3. Fegyveres konfliktusok;

4. Nemzetközi kapcsolatok.